โอสถสภาเปิดศูนย์การเรียนรู้งานเส้นสานพลาสติก ต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

นางสิริพร  จังตระกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้งานเส้นสานพลาสติก โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนางสุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ. โอสถสภา (ที่ 4 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ สำหรับการจัดตั้งศูนย์ฯ แห่งนี้โอสถสภาได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและการฝึกอบรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณท์จากเส้นพลาสติกรีไซเคิล ให้แก่คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุในชุมชน ช่วยสร้างแนวทางการพึ่งพากันในกลุ่มคนพิการ ตลอดจนส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ พร้อมสร้างโอกาสให้คนพิการได้เปลี่ยนสถานะจาก “ผู้รับ” ไปเป็น “ผู้ให้ ด้วยการถ่ายทอดพลัง แบ่งปันโอกาส และส่งต่อความรู้ให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ทัศสิณีกานต์ กมลาพันธุ์ Corporate Branding and External Communications Executive
โทรศัพท์ 063 206 0678 อีเมลล์ thuzseneekarn.kam@osotspa.com

อ่านต่อ
Share.

Comments are closed.