‘ดุสิตธานี’ ร่วมให้ข้อมูลงาน Opportunity Day

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และนายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DTC ร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในงาน Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,565 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 290 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้า 8.6% พร้อมเผยยุทธศาสตร์ระยะยาวของบริษัทฯ ซึ่งนับจากปี 2562 เป็นต้นไป จะเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากการขยายการลงทุนตลอด 3 ปีที่ผ่านมา

Share.

Comments are closed.