เปิดโครงการ “X Campus Ads. Idea Contest 2018”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ (ที่แปดจากซ้ายรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บุญรักษ์ สรัคคานนท์ (กลางนายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCIและ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ (ที่เจ็ดจากขวาผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแถลงข่าวโครงการ “X Campus Ads. Idea Contest 2018” เวทีสำคัญในการเปิดโอกาส ให้นิสิต นักศึกษา แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนในการผลิตคลิปวีดิโอโฆษณาจากหลายหลายโจทย์อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ โดยมี อิสรา เดชเกรียงไกรกุล Regional General Manager บริษัท เอเซีย แปซิฟิค คอสเมติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปองจันทร์ คงนิ่ม ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร  บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)กีรติ พลอยศรี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท หมอมี จำกัดชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)จารุณี สุระขันธ์ Marketing & Purchasing Director บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่นเพ็ญแข เอี่ยมนิรัตน์ Senior Manager บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)จันทร์พร พนัสเจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Oral Care บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัดปิติพร ชุติสิริวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสื่อสารการตลาดองค์กร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 เมื่อเร็ว ๆ นี้

Share.

Comments are closed.