Friday, February 22

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เปิดตัวกิจกรรม “MAY…I Quit Smoking” ต้อนรับวันงดสูบบุหรี่โลก

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด  เปิดตัวกิจกรรม “MAY…I Quit Smoking” กระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เริ่มก้าวแรกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ตลอดเดือนพฤษภาคม ในโอกาสของวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยมีพันธมิตรหลักอย่างบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “Quit Smoking รวมพลังช่วยคุณเลิกบุหรี่” ที่เปิดตัวในปีที่ผ่านมา

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ องค์การอนามัยโลก(WHO) และบริษัท I.M.S Health Inc. พบว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้สูบบุหรี่ 11 ล้านคน ซึ่งกว่า ล้านคนมีความมุ่งมั่นต้องการเลิกสูบบุหรี่อย่างจริงจัง โดย 89 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ใช้วิธีหักดิบ อย่างไรก็ตาม มีเพียง 15 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ใช้วิธีหักดิบเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จ

คุณกมลศักดิ์ จุฑาพรมณี ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจร้านยาและอีคอมเมิร์ซของ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด  กล่าวว่า แคมเปญ “Quit Smoking รวมพลังช่วยคุณเลิกบุหรี่ ที่เปิดตัวในปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในการกระตุ้นให้คนเลิกสูบบุหรี่ โดยการให้คำแนะนำจากเภสัชกรมืออาชีพประจำร้านบู๊ทส์ทุกสาขาทั่วประเทศ ในปีนี้ เรามีความยินดีที่จะสานต่อความร่วมมืออันดีกับร้านบู๊ทส์ และเปิดตัวกิจกรรม “MAY…I Quit Smoking”  เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป พร้อมกับได้รับคำแนะนำอย่างชัดเจนและความช่วยเหลือตลอดเส้นทางการเลิกบุหรี่จากเภสัชกร

MAY…I Quit Smoking ต้องการให้นักสูบสร้างพฤติกรรมใหม่ๆ ในระยะเวลาหนึ่งเดือน กระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เริ่มต้นก้าวแรกในการงดการสูบบุหรี่และมีความสุขกับความสำเร็จไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ จากการศึกษาพบว่าอาทิตย์แรกเป็นอาทิตย์ที่ท้าทายสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ ซึ่งถ้าผู้สูบสามารถผ่านอาทิตย์แรกไปได้โดยไม่กลับไปสูบอีกร่วมกับการมีแบบแผนการเลิกบุหรี่ที่ชัดเจน จะทำให้โอกาสการเลิกบุหรี่สำเร็จได้ถึง 9 เท่า3” คุณกมลศักดิ์ กล่าว

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน  จำกัด (ไทย) และบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2560 ที่ผ่านมา โดยปีนี้ ผู้ที่ตั้งใจเลิกบุหรี่จะได้รับสมุดคู่มือเลิกบุหรี่ พร้อมปรึกษาเรื่องยาที่ช่วยเพิ่มโอกาสการเลิกบุหรี่ให้สำเร็จ และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เภสัชกรมืออาชีพ ในร้านบู๊ทส์ทั้ง 281 สาขา ทั่วประเทศ ด้วยจำนวนสื่อให้ความรู้และช่องทางการรับคำปรึกษาที่เพิ่มขึ้นนี้จะช่วยสนับสนุนให้แคมเปญนี้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น  ผู้สูบบุหรี่ยังสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.th.boots.com/quitsmoking       หรือสอบถามสถานที่ตั้งร้านเพื่อเข้ารับคำปรึกษาที่ คอลเซ็นเตอร์เบอร์โทรศัพท์ 02-269-9599

Share.

About Author