สไมล์ เทรน (Smile Train) เป็นเจ้าภาพงานประชุมความร่วมมือ สมาย เทรน แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Conference of Associates of Smile Train)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

สไมล์ เทรน (Smile Trainเป็นเจ้าภาพงานประชุมความร่วมมือ สมาย เทรน แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Conference of Associates of Smile Train)

ผู้นำองค์กร สไมล์ เทรน และบุคลากรวงการแพทย์เข้าร่วมงานประชุมในกรุงเทพฯ

เพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัด และการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่มุ่งให้การช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่ใหญ่ที่สุดของโลก เมื่อเร็วๆนี้ได้เปิดงานประชุมความร่วมมือ สมาย เทรน แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Conference of Associates of Smile Train หรือ SEACOAST) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในกรุงเทพมหานคร โดยการประชุมจะดำเนินการเป็นระยะเวลาสองวัน และรวมเอาผู้นำองค์กร สไมล์ เทรน และศัลยแพทย์พันมิตรจำนวนกว่า 125 คน จากประเทศต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้นำจาก สไมล์ เทรน ทั่วโลก ได้มาร่วมประชุมพร้อมกับศัลยแพทย์ และทีมดูแลผู้ป่วยในสาขาอื่นๆ (ancillary care) ทั้งจากไทย ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ พม่า ลาว  อินเดีย อินโดนีเซีย กัมพูชา และเวียดนาม การประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วยปาฐกถาพิเศษ การเข้ากลุ่มอภิปราย และการหารือในหัวข้อที่เกี่ยวกับการศัลยกรรมปากแหว่งเพดานโหว่ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและคุณภาพ ดูแลด้านทันตกรรม อรรถบำบัด (หรือการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางภาษาและการพูด) และโครงการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อเข้าถึงผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกล

สำหรับในประเทศไทย สไมล์ เทรน มีทรัพยากรและศักยภาพในด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่อยู่อย่างคลอมคลุม และทำงานร่วมกับ 8 ศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยเหลือเด็กไทยที่ด้อยโอกาสเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ตั้งแต่กำเนิดให้ได้รับการรักษาที่จำเป็น ในแต่ละปี สไมล์ เทรน สนับสนุนศัลยกรรมในประเทศไทยโดยเฉลี่ยกว่า 200 ราย และตลอดหลายปีที่ผ่านมา สไมล์ เทรน ดำเนินการช่วยเหลือการศัลยกรรมโรคปากแหว่งเพดานโหว่ที่มีคุณภาพสูง ประมาณ 3,000 ราย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ตลอดปีหน้านี้ สไมล์ เทรน มีแผนที่จะขยายการดำเนินการไปทั่วทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศัลยแพทย์ไทยผู้ร่วมงานกับ สไมล์ เทรน จะเป็นกำลังสำคัญในการถ่ายทอดการฝึกอบรมในภูมิภาคนี้ โดยการแบ่งปันความชำนาญ และความรู้ของพวกเขาให้แก่ผู้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ในพม่า และประเทศอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานในทั่วโลกของ สไมล์ เทรน และการร่วมบริจาคสนับสนุน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ smiletrain.org ติดตาม สไมล์ เทรน ทาง Twitter และ Instragram ที่ @SmileTrain และกดไลค์ให้กับเพจ Facebook ขององค์กรที่ facebook.com/SmileTrain

วีดีโอการแสดงของเด็กๆ https://drive.google.com/file/d/1lOCIOItkxpj-N0yfgQ-ZSCoAfTBMWDa1/view?usp=sharing

Share.

Comments are closed.