Author BangkokDiary

ไทยสมายล์” ดันสินค้าเกษตรแปรรูป สู่ต่างชาติ
By

สายการบินไทยสมายล์ จับมือสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก. ส่งเสริมสินค้าเกษตรแปรรูป “ขนมข้าวไรซ์เบอรรี่อบกรอบ และขนมถั่วเขียวอบกรอบผสมสไปรูลิน่า และน้ำผลไม้” อาหารบนเครื่องบิน หวังแก้ปัญหาผลผลิตเกษตรล้นตลาด ช่วยเกษตรกร เพิ่มมูลค่า กระจายรายได้ เผยแพร่ผลิตภัณฑ์เกษตรไทยสู่ต่างชาติ คาดเฟสแรกเริ่ม ก.ค.นี้ โดยพิธีลงนาม “โครงการสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย” ระหว่าง สายการบินไทยสมายล์ และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก นายฉัตรชัย ปานอยู่ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ไทยสมายแอร์เวย์ จำกัด พร้อมด้วย รศ.ดร.สมบัติ  ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร…

1 47 48 49 50 51 77