กิจกรรม “วันหลอดเลือดโลก” ในหัวข้อ “ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ: ป้องกันก่อนจะเกิดอันตราย”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

กรุงเทพฯ (4 ตุลาคม 2560) –สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรม “วันหลอดเลือดอุดตันโลก” ในหัวข้อ “ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ: ป้องกันก่อนจะเกิดอันตราย” ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์วันหลอดเลือดอุดตันโลก เพื่อสร้างความตระหนักให้คนไทยได้รับรู้ถึงอันตรายของโรคลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ เนื่องจาก 1 ใน 4 ของประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากภาวะหลอดเลือดอุดตัน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้โดยตรงจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษา และยังได้ร่วมเล่นเกมส์ถาม-ตอบ พร้อมทั้งชิงรางวัลพิเศษหลายรางวัล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม “ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ: ป้องกันก่อนจะเกิดอันตราย” สามารถสอบถามและลงทะเบียนได้ที่ สาขาวิชาโลหิตวิทยา รพ. รามาธิบดี โทร. 02-201-1748-9 หรือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://tsh.or.th/Activity/Detail/177

Share.

About Author